Spotkanie podsumowujące wdrażanie LSR

podsumowanie LSR
W miniony czwartek (29.12.2022r.) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, w Spichlerzu Mariackim w Braniewie, zorganizowała spotkanie podsumowujące dotychczasowy stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, w którym udział wzięli reprezentanci wszystkich sektorów - publicznego, społecznego i gospodarczego z obszaru Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej. 
 
Wśród uczestników wydarzenia nie mogło zabraknąć beneficjentów obecnej perspektywy finansowej, którzy mieli okazję zaprezentowania swoich pomysłów realizowanych z udziałem środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem LGD i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który reprezentował Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – pan Jarosław Sarnowski.

Podczas spotkania oprócz przedstawienia stopnia realizacji LSR, poziomu zakontraktowanych środków oraz planowanych kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy, zaprezentowano koncepcję strategii na nową perspektywę finansową.
 
Zagadnienia związane ze Wspólną Polityką Rolną na lata 2023-2027, zaprezentował przedstawiciel Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko-mazurskiego w Grupie Tematycznej do spraw podejścia Leader (GTL) przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pan Tomasz Piłat.
 
Prezentacja dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń z partnerską LGD „Południowa Warmia”, były okazją do podjęcia ciekawych tematów podczas panelu dyskusyjnego i długich rozmów kuluarowych.
 
 
 
wprowadził: administrator 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL