Sieć Dziedzictwa Kulinarnego rośnie w siłę...

Dziedzictwo Kulinarne 2019

 

Do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle dołączyły kolejne cztery podmioty, w śród których jest producent miodu z obszaru LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej".
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie prestiżowych certyfikatów.

 

Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej i regionalnej żywności. Służyć ma spełnianiu życzeń konsumentów, zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności a restauracjami, a także wymianie wiedzy pomiędzy regionami członkowskimi. Ważne jest również promowanie rozwoju żywności, do produkcji której wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe.

 

Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego rozwinął się i został wcielony w życie w południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. Projekt szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i skandynawskich władz samorządowych, a także ze strony innych regionów europejskich, których ambicją było zaoferowanie mieszkańcom i turystom regionalnej żywności.

 

W Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego zrzeszonych jest obecnie 46 regionów z 13 państw europejskich. Województwo warmińsko-mazurskie jest pierwszym regionem polskim, które przystąpiło do tego projektu. Pełne członkostwo uzyskało w dniu 21 października 2005 r. Oprócz Warmii i Mazur do sieci należą: województwo opolskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie oraz małopolskie.

 

Regionalna sieć Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle zrzesza obecnie 139 członków. Jest to jedna z największych sieci w całej Europie i jednocześnie największa na poziomie krajowym. Istotną rolę odgrywa powiązanie (sieciowanie) regionalnych producentów surowców, przetwórców żywności i podmiotów zajmujących się gastronomią, tworząc fundamenty funkcjonowania rynku lokalnego w dziedzinie produkcji surowców rolnych, żywności i usług gastronomicznych oraz sprzyjając rozwojowi bezpośredniej sprzedaży. Przekłada się to na kształtowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

 

Lista podmiotów, które odebrały certyfikat członkostwa:

1) Pałac Mortęgi Hotel & SPA, Mortęgi k. Lubawy;
2) Kozia Farma Złotna, Złotna k. Morąga;
3) Pasieka Miody Tolkmickie Mariusz Szempliński, Tolkmicko;
4) Gospodarstwo ogrodnicze Joanna Walkiewicz, Frygnowo k. Gierzwałdu.


Więcej o Pasiece Miody Tolkmickie:


Pasieka leży na obrzeżach miasta Tolkmicka wśród parków krajobrazowych i rezerwatów: Rezerwat Przyrody Rzeki Stradanki, Park Krajobrazowy Wysoczyzna Elbląska, Rezerwat Przyrody Nowinka. Wszystkie są w zasięgu lotu pszczół pasieki. Pasieka stacjonuje większą część roku w pobliskim sadzie czereśniowym. Kolejnym pożytkiem jest rzepak oraz lipa, której w okolicznych lasach nie brakuje. Miody jakie można zakupić w pasiece to głównie miód rzepakowy, wiosenny oraz lipowy.

 

źródło: Urząd Marszałkowskie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL