Finał konkursu: Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu

Dżem z rajskich jabłuszek

 

Kulinarne zmagania sześciu najlepszych ekip odbędą się w najbliższą sobotę (21 lipca 2018r.) w salach olsztyńskiego zamku.

 

Do finału regionalnego w kategorii na najlepszą potrawę regionalną zgłosiło się sześć ekip, natomiast w kategorii na najlepszy produkt regionalny zgłoszono 22 produkty.

 

Miłą jet informcja, że w finałowym składzie rywaklizować będą również podmioty z obszaru LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej", którym mocno kibicujemy.

Dania i potrawy zostaną ocenione przez pięcioosobowe jury.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i krajowym. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani zostaną laureaci w następujących kategoriach: produkty pochodzenia roślinnego, produkty pochodzenia zwierzęcego, napoje regionalne i inne produkty regionalne oraz najlepsze dania i potrawy regionalne.

 

Drugi etap to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw do prestiżowej nagrody „PERŁA 2018”. Perły zostaną wręczone podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu, który zaplanowano na 30 września 2018 roku.

 

Celem przedsięwzięcia jest:

 

1) identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o tradycyjnych, regionalnych produktach żywnościowych i potrawach wytwarzanych w gospodarstwach, przez lokalnych rzemieślników oraz kucharzy z gospodarstw agroturystycznych i firm gastronomicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,

 

2) promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej żywności przez regionalną gastronomię,

 

3) identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu.

 

Sobotnia rywalizacja na olsztyńskim zamku rozpocznie sie o godz. 9 i potrwa do godz. 12.30.

 

Organizatorem centralnym wydarzenia „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP.

Na szczeblu regionalnym partnerami są marszałkowie województw, natomiast partnerem merytorycznym i organizacyjnym jest Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 


wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL