Tradycja i Rozwój dla przedstawicieli obszarów wiejskich...

Skarby Europy Zaklęte w Szkle

 

Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o dziedzictwo kulturowe trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Akcja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województw: mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zrzeszonych w grupach formalnych lub nieformalnych.

Muszą one prowadzić działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujące dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich, oraz przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną:


a) konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle”, którego celem jest promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.
Przedmiotem konkursu są przetwory oceniane w następujących kategoriach:
– domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
– domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
– domowe przetwory mięsne i rybne.

Skierowany jest do grup formalnych i nieformalnych działających na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego. Każda grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt w każdej z kategorii. Ocena przetworów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji.


b) konferencja, która odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2018 r. w Olsztynie. Harmonogram i zagadnienia:

8 października 2018

• Rejestracja uczestników, przygotowanie stoisk ekspozycyjnych z własnymi produktami, w tym produktami zgłoszonymi do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” i rękodziełem
• Otwarcie konferencji
• „Dziedzictwo kulturowe a rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” – wykład
• Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego – prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja
• Obiad
• Małe przetwórstwo lokalne, krótki łańcuch dostaw, rolniczy handel detaliczny czyli rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wykład oraz ocena przetworów zgłoszonych do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”
• Kolacja

9 października 2018

• Możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk (działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – wykład
• Przerwa
• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? w tym informacje dot. Programu „Działaj lokalnie” – wykład
• Jak promować i sprzedawać swoje produkty przez Internet? Informacje dot. możliwości promocji i sprzedaży przez Internet, kanały internetowe, estetyka sprzedawanych produktów, kampanie reklamowe
• Obiad


Wydarzenia realizowane są przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą. Operacja „Tradycja i Rozwój” realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a udział w niej jest bezpłatny.

 

więcej informacji na temat operacji znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej http://wmirol.org.pl/2018/07/17/operacja-tradycja-i-rozwoj-zapraszamy-do-udzialu/

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL