Festiwal Kultur

Śpiewasz lub tańczysz w zespole ludowym? Wytwarzasz rękodzieło ludowe? Działasz w stowarzyszeniu, kole gospodyń wiejskich lub grupie, której celem jest rozwój lokalny  i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich?  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w „Festiwalu Kultur”, który odbędzie się w Olsztynie, w  dniach 2-3.07.2018r.

 

„Festiwal Kultur” to przegląd zespołów ludowych oraz prezentacja rękodzieła ludowego, o charakterze konkursu, do udziału w którym zapraszamy zespoły, kapele, grupy zajmujące się muzyką ludową działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Przegląd obejmuje następujące kategorie:

- śpiew,

- taniec


Nagrody w każdej z kategorii:

I miejsce – 700 zł,

II miejsce – 600 zł,

III miejsce – 500 zł,

3 x wyróżnienie po 400 zł każde

Dodatkowo, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza do prezentacji swoich wyrobów na stoiskach ekspozycyjnych (w trakcie trwania przeglądu),stowarzyszenia, koła gospodyń, zespoły ludowe, grupy prowadzące działalność w zakresie sztuki, rękodzieła.

 

Więcej informacji, w tym regulamin przeglądu oraz formularze kart zgłoszeniowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pod adresem: http://wmirol.org.pl/2018/05/16/dziedzictwo-kulturowe-a-rozwoj-obszarow-wiejskich-zapraszamy-do-udzialu-2/

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL