Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich- konferencja

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”, która odbędzie się w Olsztynie, w  dniach 2-3.07.2018r.

 

Konferencja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów i muzyki ludowej, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich; oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Program:

2 lipca 2018 r., 16:00 – 18:30

Rejestracja uczestników
- "Wieś, Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego" – prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja;
- Kolacja

3 lipca 2018 r., 9:00 – 13:00

- "Małe przetwórstwo lokalne, krótki łańcuch dostaw, rolniczy handel detaliczny czyli rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" – wykład;
- "Możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk (działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)" – wykład;
- Przerwa
- "Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant" – wykład;
- "Jak promować i sprzedawać swoje produkty przez Internet? Informacje dot. możliwości promocji i sprzedaży przez Internet, kanały internetowe, estetyka sprzedawanych produktów, opakowanie, kampanie reklamowe" – wykład.
- Obiad

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia.

 

Więcej informacji, w tym formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pod adresem: http://wmirol.org.pl/2018/05/16/dziedzictwo-kulturowe-a-rozwoj-obszarow-wiejskich-zapraszamy-do-udzialu-2/

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL