Ważne dla producentów i przetwórców żywności.

fot. UMWW-M

 

Od 25 do 26 kwietnia 2018 roku w Rucianem Nidzie odbędzie się konferencja „Żywność wysokiej jakości sposobem na pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa”.

 

Ideą wydarzenia jest przekazanie wiedzy uczestnikom przedsięwzięcia dot. m.in. tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, systemów jakości żywności, rolniczego handlu detalicznego, nowoczesnych metod promocji.

Poza tym celem jest wspieranie tworzenia się powiązań pomiędzy rolnikami zajmującymi się rolnictwem ekologicznym, a przedsiębiorstwami lokalnymi, tworzenie się powiązań pomiędzy hotelarzami posiadającymi restauracje, a producentami lokalnej żywności opartej o tradycyjne metody wytwarzania.

Podczas konferencji przekazane zostaną informacje ważne dla producentów i przetwórców żywności naturalnej, ekologicznej, tradycyjnej mającej wpływ na rozwój rynku żywności regionalnej, tradycyjnej i naturalnej w województwie warmińsko-mazurskim.

Żywność wysokiej jakości w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 została zaliczona do tzw. inteligentnych specjalizacji regionu. Jest to specjalizacja bazująca na silnej pozycji rolnictwa w regionie. Wokół produkcji żywności region rozwinął silną specjalizację naukową, w której osiąga obecnie znaczące sukcesy międzynarodowe, która jest jednocześnie zapleczem badawczo-naukowym dla pojedynczych firm i klastrów. Specjalizacja ta opiera się na przemyśle rolno - spożywczym i dynamicznym rozwoju rolnictwa ekologicznego, lokalnego i tradycyjnym przetwórstwie żywności opartej o regionalne surowce i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz produkcji żywności o projektowanych funkcjach. Odpowiada ona na potrzeby konsumentów związane z promowanym zdrowym stylem życia.

Konferencja skierowana jest do producentów i przetwórców żywności lokalnej, tradycyjnej, regionalnej, restauratorów, w tym członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle, rolników i przetwórców żywności ekologicznej.

Podczas wydarzenia odbędzie się również prezentacja produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych pochodzących od członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.

Szczegółowych informacji udziela Biuro d.s. Żywności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

 

Konferencja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

wprowadził: administrator

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL