Spotkanie organizacji pozarządowych...

logo nidaIX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie k. Waplewa poświęcone edukacji najmłodszych.

Co roku, od 9 lat, w maju w Marózie koło Waplewa (woj. warmińsko-mazurskie) spotykają się przedstawiciele lokalnych organizacji działających we wsiach lub małych miasteczkach.  Spotkania są okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.  
IX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie poświęcone będzie edukacji najmłodszych – dzieci od 0 do 10 lat. Będziemy też rozmawiać o tym, jak praktycznie wykorzystać Internet w organizowaniu wczesnej edukacji. W tym roku spotkanie odbędzie się w dniach  20-22 maja 2010 roku.
Zapraszamy organizacje, które chciałyby się dowiedzieć co oraz w ramach jakich środków finansowych można zrobić dla rozwoju małych dzieci; które są chętne i gotowe do nawiązania otwartej współpracy z różnymi partnerami w swoim środowisku.
Zapraszamy jak zwykle po dwie osoby z danej organizacji, przy czym w tym roku wyjątkowo pierwszeństwo będą miały te organizacje, które wytypują jedną osobę z własnego składu oraz drugą z tej samej miejscowości, ale będącą przedstawicielem innego organu – np. świetlicy, urzędu gminy, biblioteki itp.
Uwaga! Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2010r.
Spotkanie jest organizowane w ramach Programu „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA”. Sponsorami Spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Organizatorami Spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Program spotkania przygotowujemy we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Więcej informacji oraz rejestracja na stronie Witrynie Wiejskiej (www.ww.org.pl).
Serdecznie zapraszamy

Bardzo proszę o rozesłanie powyższych informacji do zainteresowanych organizacji


pozdrawiam:
Magdalena Pepłowska-Krzykwa

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"
13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
tel. 089 625 36 51 wew. 5
fax 089 625 36 51 wew. 8
e-mail: m.peplowska@nida.pl

wprowadził: Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL