II Forum LGD Warmii i Mazur

W dniach 23-24 listopada 2009 roku w Elblągu odbędzie się II Forum LGD Warmii i Mazur, które w głównej mierze poświęcone zostanie szlakom rowerowym- jako produktom turystycznym naszego województwa. Ma stanowić element przygotowania do jesiennego Festiwalu LGD Warmii i Mazur, którego myślą przewodnią będą ćwiczenia terenowe - warsztaty tworzenia produktów turystycznych w oparciu o szlaki rowerowe.

Program spotkania:

23.11.2009r
  • Zawarcie porozumienia o partnerskiej współpracy LGD Warmii i Mazur - 14 LGD Warmii i Mazur;
  • Inwentaryzacja szlaków rowerowych od koncepcji tworzenia poprzez opracowanie dokumentacji, oznakowanie oraz promocję szlaków rowerowych w wykonaniu LGD Warmii i Mazur;
  • Współpraca z PTTK i LGD wokół Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1 w województwach: Lubuskim, Wielkopolskim, Kujawsko-Pomorskim, Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim;
  • Wykład Krzysztofa Mieczkowskiego - członka Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK nt. standardów tworzenia i znakowania szlaków rowerowych;
  • Propozycje tworzenia produktu turystycznego na bazie szlaków rowerowych przez wsie tematyczne.
  • Wyklad dr Janusza Majewskiego nt. produktu turystycznego na bazie szlaków rowerowych;

 

24.11.2009r
  

  • Wyklady dr Janusza Majewskiego nt. produktu turystycznego na bazie szlaków rowerowych;
  • Wypracowanie dokumentów dotyczących konkursu na logo i layout LGD Warmii i Mazur oraz informatora o LGD Warmii i Mazur.


II Forum LGD Warmii i Mazur jest przygotowywane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Powiatem Elbląskim i LGD Warmii i Mazur.

Bartłomiej Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL