Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne...

destynacja turystycznaPolska Organizacja Turystyczna z dniem wczorajszym (tj. 03.03.2010r) rozpoczęła II edycję konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest turystyce wodnej, dlatego udział w nim mogą wziąć te destynacje, które wykorzystują potencjał obszarów nadwodnych i gdzie rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców.

EDEN to projekt  promujący  mało znane destynacje turystyczne o niepowtarzalnym charakterze, które   łączą potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny. Konkurs ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się szczególnymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy.  
Termin składania wniosków do właściwych Regionalnych Organizacji Turystycznych upływa 30 kwietnia br., natomiast termin ich przekazania do POT upływa 10 maja br. Prosimy pamiętać, że zgłoszenie jest ważne pod warunkiem, że zostanie przesłane zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztową. Jest to już nasza druga edycja konkursu, w związku z czym liczymy na duże zainteresowanie i oczekujemy atrakcyjnych zgłoszeń. Jesteśmy przekonani, że konkurs będzie miał znaczący wpływ na zrównoważony rozwój polskiej turystyki.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o włączenie się w propagowanie tej szczytnej idei promującej zrównoważony rozwój destynacji turystycznych w Polsce. Warto podkreślić, że edukacja to jeden z ważnych elementów konkursu.
Pragniemy również poinformować, że uruchomiona została strona konkursu EDEN – www.edenpolska.pl, promująca zwycięskie i wyróżnione destynacje, ideę konkursu oraz odpowiedzialne wzorce zachowań wśród turystów. W związku z tym prosimy również o pomoc w promocji strony.
W załączeniu przekazujemy informacje o konkursie oraz regulamin i kartę zgłoszenia. Dokumenty te znajdują się również na stronach: www.edenpolska.pl/pl/dla-branzy/ oraz www.pot.gov.pl/eden.
W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt z Departamentem Współpracy Regionalnej, p. Małgorzata Barecka – malgorzata.barecka@pot.gov.pl

Źródło:
Departament Współpracy Regionalnej
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

wprowadził: Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL