II Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Starosta Powiatu Elbląskiego
zapraszają organizacje pozarządowe i aktywne grupy mieszkańców na
II Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego
pod Patronatem Starosty Powiatu Elbląskiego, który odbędzie się 15.06.2013 r. w godz. 14.00 – 18.00 we wsi Oleśno, gmina Gronowo Elbląskie.

W programie spotkania zaplanowano:

- prezentację Stowarzyszeń i aktywnych grup mieszkańców

- wymianę doświadczeń

- degustację lokalnych specjałów

- dobrą zabawę

 

 

Zainteresowane organizacje, w ramach promocji swojego dorobku, prosimy o przygotowanie: lokalnej potrawy i... do wyboru:

- charakterystyczne stroje dla danej miejscowości lub...

- prezentację multimedialną lub...

- występy artystyczne

(na prezentację i występy zaplanowano od 3-5 minut).

Prosimy o zabranie ze sobą kronik dokumentujących Wasza działalność.

  
Zgłoszenie wraz z ilością uczestników, należy przesłać na adres mailowy koordynatora ds współpracy z organizacjami pozarządowymi, :

ngo.powiat.elblaski@wp.pl lub na telefon 55 239 49 62,

do dnia: 08.06.2013 r.

  
Organizatorzy:

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, Starosta Powiatu Elbląskiego

Współorganizatorem II Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego jest Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”.

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL