XXII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2012

XXII Przegląd Kultur Mniejszości Narodowych22 edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych odbędzie się 29-30 czerwca na stadionie sportowym w Młynarach.

Podczas dwudniowej imprezy na scenie zaprezentują się zespoły folkowe: Tuhaj-Bej, Acoustic Acrobats, Bratnicky, Horpyna, The Ukrainian Folk. Poza tym publiczność będzie miała okazję posłuchać ukraińskiej grupy muzycznej śpiewającej a capella – Tercji Pikardyjskiej, a fani jamajskich rytmów grupy reggae’owej - Dubska. W sobotę wystąpi również zespół pieśni i tańca z Bułgarii (Rytm Varna) oraz Estradowy Zespół Białoruskiej Pieśni Ludowej – Kalinka. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 17-tej. Zapraszamy!
Głównym organizatorem Integracji jest: Ośrodek Kultury w Młynarach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar. Za wsparcie finansowe oraz rzeczowe dziękujemy: PKS Elbląg, Zakładowi Mleczarskiemu Spomlek, Nadleśnictwu Młynary i Zaporowo, Drukarni Elgraf, Bankom: Bank Spółdzielczy w Malborku O/Młynary, PKO BP. Wspomogli nas również: Krex, Zakład Produkcji Tektury i Opakowań Arkadiusz Cebula, JanBar Lidzbark Warmiński, Pośrednictwo Finansowe i Ubezpieczeniowe Perfect Stanisław Jasina oraz państwo Byk.
Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych współfinansowany jest ze środków: Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Samorządu Województwa Warminsko-Mazurskiego
Natomiast patronat medialny imprezy objęła TVP S.A. O/Olsztyn oraz Dziennik
Źródło: www.mlynary.pl

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL