Spotkanie informacyjne

Herb- Starostwo Powiatowe w ElbląguW zawiązku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu:

•Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
•Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
•Turystyki i krajoznawstwa,
•Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Starostwo Powiatowe w Elblągu informuje, że organizuje w dniu 16 stycznia 2012 r.  o godz. 14:00 spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące ogłoszonego konkursu.

 

Miejsce spotkania:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Elbląg ul. Saperów 14A,
sala 402 godz. 14.00
 
Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną m.in. ze sposobem wypełnienia wniosku aplikacyjnego, prowadzeniem dokumentacji projektowej oraz rozliczeniem zadań.
 

Program spotkania:
1.Powitanie uczestników - Maciej Romanowski Wicestarosta Elbląski
2.Możliwości aplikowania do POKL – Gabriela Effenberg – naczelnik Wydziału PEKS
3.Przygotowanie wniosku aplikacyjnego – Karina Ulewska podinspektor Wydziału PEKS
4.Prowadzenie dokumentacji i rozliczanie zadań – Marek Murdzia inspektor Wydziału PEKS

Zainteresowane organizacje pozarządowe zapraszamy na spotkanie.

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL