Są pomysły na Małe projekty

szkolenie-KarszewoW związku z planowanym, na początku przyszłego roku, ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”, w minioną sobotę (10.12.2011r) w miejscowości Karszewo gm. Młynary odbyło się spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które poprowadzili wykwalifikowani pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Z uwagi na przeważającą liczbę reprezentantów organizacji pozarządowych i grup społecznych,  szczególny nacisk położono na problematykę Małych  projektów. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z warunkami, trybem przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz po zakończonym spotkaniu, mogli indywidualnie skonsultować z prowadzącymi swoje projekty. 

Nadmienić należy, że miejsce spotkania nie było przypadkowe,  organizatorzy warsztatów chcieli w ten sposób zaprezentować efekt końcowy, zrealizowanej przez Gminę Młynary, inwestycji polegającej na remoncie Świetlicy wiejskiej w Karszewie, na co środki finansowe pozyskali z działania: „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013. Dodatkowo nad wszystkimi  uczestnikami szkolenia czuwały, ubrane w przepiękne stroje ludowe, panie z Koła Gospodyń Wiejskich „KARSZEWIANKI” , które planują zarejestrowanie stowarzyszenia i chcą pozyskiwać pieniądze na dalszy rozwój swojej wsi.

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL