Konferencja

Dobiega końca Europejski Rok Wolontariatu 2011. Samorządy, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i inne instytucje podejmowały różnorodne działania, mające na celu rozwój wolontariatu w naszym Województwie. Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, organizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, m.in. Siecią „Wolontariat Warmii i Mazur”, na którą serdecznie zapraszam, będzie okazją do podsumowania realizowanych inicjatyw, wspólnych starań o zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w rozwiązywanie problemów, zaspakajanie potrzeb, a także w realizację własnych zainteresowań.

Rok 2012 został ogłoszony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej – Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Tu również jest miejsce dla inicjatyw wolontariackich, dla działań społecznych. Podczas konferencji poruszony zostanie szczególnie temat integracji międzypokoleniowej. Pokażemy przykłady udanych działań, zastanowimy się, jak wspólnie pracować, realizować projekty, angażować się i swoją pasją zarażać innych, bez względu na wiek.
 
Zapraszam 2 grudnia 2011 r. do Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (ul. Parkowa 1) na Wojewódzką Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pod hasłem: „OGNIWA – MIĘDZY POKOLENIAMI”
 
 
 
Z wyrazami szacunku
Joanna Glezman
Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17
tel. 89 512 58 80
 
Proszę o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia na adres wskazany poniżej:
elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL