„Promocja, wizerunek, współpraca z mediami organizacji pozarządowej. Prawa autorskie a praca trenera, doradcy” - szkolenie

COP-y Warmii i MazurElbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu "COPy Warmii i Mazur" organizuje w dniach 25-27 listopada 2011r BEZPŁATNE szkolenie poświęcone promocji i wizerunkowi organizacji pozarządowej oraz prawom autorskim.

Szkolenie przeprowadzone zostanie na terenie „Kaczego Bagna” -Miejsca Inicjatyw Pozytywnych w Kurzętniku i będzie miało formę warsztatową , jego efektem ma być również wypracowanie planu promocji organizacji (w załączniku program spotkania).
Warsztaty poprowadzi Małgorzata Borowska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor mająca duże doświadczenie w temacie szkolenia m.in. tworzyła portal www.ngo.pl
Wszystkich chętnych udziałem w szkoleniu proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: m.bielawski@eswip.pl do wtorku włącznie.
Podczas szkolenia istnieje możliwość zorganizowania opieki nad dziećmi.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Maciejem Bielawskim- koordynatorem projektu, pod nr tel. 55 236 27 16

program szkolenia

formularz zgłoszeniowy

Wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL