Turniej Wiedzy o Gminie Młynary- zakończony

logo- Fundacja TERAZ MYWczoraj (14 listopada) wręczono nagrody zwycięzcom i podsumowano I Ponadlokalny Turniej Wiedzy o Gminie Młynary. 10 listopada wszyscy mieszkańcy mogli wziąć udział w tym turnieju, którego celem jest szerzenie wiedzy historycznej, ale też budowanie lokalnego patriotyzmu, więzi i dumy z gminy Młynary.

Rywalizowano w czterech kategoriach wiekowych. Turniej plastyczny „Gmina Młynary – maluję, co widzę i czuję” adresowany był dla dwóch grup wiekowych: dzieci w wieku 4-6 lat oraz dzieci w wieku 7-10, natomiast Test Wiedzy o Gminie Młynary – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i osobno dla uczniów gimnazjów.
Jury turnieju tworzyli: burmistrz Miasta i Gminy Młynary Ryszard Zając, dyrektor Zespołu Szkół w Młynarach Jan Radziszewski, dyrektor Ośrodka Kultury Agnieszka Jundziłł, właścicielka Izby Pamiątek Historycznych im. Tadeusza Balickiego Ludwika Balicka, emerytowana nauczycielka SP Młynary Irena Sokołowska. Jury oceniało 59 prac plastycznych i 75 prac uczestników testu.
- Pomysł na taką formę poznania historii regionalnej zrodził się z wieloletniego doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą, gdyż to one chcą poznawać swoje najbliższe otoczenie – mówi Waldemar Nisiewicz, współorganizator Turnieju. – Przez wiele lat w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego „Carpe Diem” przy Gimnazjum w Młynarach podążaliśmy śladami dawnych pokoleń. Stwierdziliśmy, że grupa odbiorców powinna być większa, że należy budować lokalny patriotyzm, bo dzięki niemu jesteśmy silniejsi.
– Jesteśmy mile zaskoczeni takim odzewem wśród mieszkańców naszej gminy na nasz pomysł – dodaje Ewa Nisiewicz, prezes Fundacji „Teraz My”. – Prace plastyczne wykonane przez naszych najmłodszych mieszkańców zachwycały nie tylko tematem, ale i formą wykonania. W teście młodzi wykazali się dużą wiedzą. Myślę, że przyszły rok to czas na „II Ponadlokalny Turniej Wiedzy o Gminie Młynary”, gdyż warto posiadać wiedzę o naszym miejscu na ziemi.
Wystawa prac plastycznych w najbliższym miesiącu będzie do obejrzenia w Ośrodku Kultury w Młynarach.
Wyniki I Ponadlokalnego Turnieju Wiedzy o Gminie Młynary:
„Gmina Młynary – maluję, co widzę i czuję” – dzieci 4-6 lat: 1. miejsce Damian Grochola, 2. miejsce Krystian Szczepaniak, 3. miejsce Wiktoria Kasza, wyróżnienia: Cyprian Rabiczko, Mateusz Małecki, Aleksandra Staręga.
„Gmina Młynary – maluję, co widzę i czuję” – dzieci 7-10 lat: 1. miejsce Kornelia Ryś, 2. miejsce Alan Czopek, 3. miejsce Radosław Maciuszonek, wyróżnienia: Ida Nisiewicz, Bartłomiej Zabiełło, Maciej Citowicz, Natalia Suchodolska, Karol Obuchowski, Mikołaj Zienkiewicz, Adrianna Ostrowska.
Test Wiedzy o Gminie Młynary – klasy IV-VI szkoły podstawowej: 1. miejsce Daria Daszkiewicz, 2. miejsce Kacper Perlejewski, 3. miejsce Martyna Cieślukiewicz, 4. miejsce Adam Leonowicz i Jacek Gębczyk.
Test Wiedzy o Gminie Młynary – gimnazja: 1. miejsce Ewa Kubaszek i Dominika Szturo, 2. miejsce Adrian Czopek, 3. miejsce Gabriela Kosińska, 4. miejsce Michał Iwaszkiewicz i Milena Październik.
    
Pomysłodawcą i organizatorem I Ponadlokalnego Turnieju Wiedzy o Gminie Młynary jest Fundacja „Teraz My” i Zespół Szkół w Młynarach. Honorowy Patronat – burmistrz Miasta i Gminy Młynary Ryszard Zając.

Ewa Nisiewicz, Fundacja „Teraz My”

 

wprowadził: administrator


Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL