Małe granty szansa na rozwój obszarów wiejskich – seminarium informacyjne

regionalny osrodek EFSW dniu 21 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie odbędzie się spotkanie informacyjne dla projektodawców składających wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. „inicjatywy oddolnej” czyli projektów klasyfikujących się do działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich oraz 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL.

Spotkanie odbędzie się w Braniewie, Pl. Piłsudskiego 2,  w Sali nr 217 siedziby Starostwa Powiatowego, w godzinach 10.00-14.30 i poprowadzą je Dagmara Bielawska i Paulina Jachimowicz
 
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie internetowej ROEFS, pod adresem: http://elblag.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/male-granty-szansa-na-rozwoj-obszarow-wiejskich-semin-1/cpe/show/Training/.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części dla osób początkujących oraz średnio zaawansowanych.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy


wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL