Galeria

Galeria: I Przegląd Dorobku Kulturowego obszaru LGD- Wysoczyzna Elbląska [zdjęć: 22]

I Przegląd Dorobku Kulturowego obszaru LGD- Wysoczyzna Elbląska czas zacząć...
Przegląd Dorobku Kulturowego- Pogrodzie
Stowarzyszenie "ALTER EGO"- Huta Żuławska
Klub GOSPOSIA- Tolkmicko
przegląd c.d.
przegląd c.d.
przegląd c.d.
przegląd c.d.
przegląd c.d.
przegląd c.d.
przegląd c.d.
Zespół POGRODZIANKI- Pogrodzie
zespół TOLKMICZANKI
Zespół TOLKMICZANKI- Tolkmicko
Zespół KARSZEWIANKI- Karszewo
zespół EGO- Tolkmicko
Zespół IMPULS- Młynary
wspólna zabawa
zabawa trwa
tańce przed sceną
I miejsce- kategoria występ wokalny
wspólna fotografia

« Powrót do strony kategorii

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL