Galeria

Galeria: Bory Tucholskie- wyjazd studyjny [zdjęć: 19]

...no to jedziemy
muzeum Borów Tucholskich
muzeum Borów Tucholskich
muzeum Borów Tucholskich
muzeum Borów Tucholskich
muzeum Borów Tucholskich
muzeum Borów Tucholskich
muzeum Borów Tucholskich
Studnia Szczęścia
Bory Tucholskie- wyjazd studyjny
gruszki na wierzbie
spotkanie w Urzędzie Miejskim w Tucholi
Wiceprezes gra na burczybasie
... nasi tam byli
Bory Tucholskie- wyjazd studyjny
Koło Gospodyń Wiejskich- Lińsk
Bory Tucholskie- wyjazd studyjny
Jestem sobie Borowianka...
Kot- wędkarz

« Powrót do strony kategorii

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL