Galeria

Galeria: III Forum LGD [zdjęć: 14]

zamek w Nidzicy
...obrady czas rozpocząć
...pytania i odpowiedzi
...debata wciąż trwa
...w kuluarach wrze
warsztaty z tworzenia publikacji
...krótka narada
...na kolację tylko w strojach
Białogłowe z LGD
warsztaty z tworzenia prezentacji
zwiedzanie pracowni garncarskiej
Taaaaka zima
Mazurzanka jak malowana....
...zakup aparatów dofinansowano z EFRROW

« Powrót do strony kategorii

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL